Kursy walut NBP: USD 3,81 | EUR 4,23 | CHF 3,94 |

Jesteśmy członkiem:           

Wyszukiwarka
Notes
Zgłoś ofertę
Kalkulator
zgłoś ofertę
Mieszkania
Domy
Działki
Lokale
Obiekty
Szczegóły oferty
Rodzaj oferty
działka ( sprzedaż )
Numer oferty
376091
Miejscowość
WOŁCZKOWO
Cena
320 000 PLN kalkulator
Cena za mkw
219,42 PLN mkw
Powierzchnia
1458.40 m2
Opis
Oferta sprzedaży działki budowlanej w Wołczkowie

forma zabudowy - zabudowa wolno stojąca, bliźniacza

wysokość zabudowy
a) mieszkaniowej - 2 kondygnacje nadziemne, w granicach od 8,0 m do 11,0 m,
b) gospodarczej i garażowej - 1 kondygnacja nadziemna, max. 6,0 m
4) wysokość elewacji frontowej (wysokość okapu) budynku
a) mieszkalnego - w granicach od 3,0 m do 4,5 m,
b) gospodarczego i garażowego - max. 3,5 m
5) poziom parteru budynków - do 0,5 m nad poziomem terenu
6) geometria dachu
a) dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach od
30 do 45,
b) układ głównej kalenicy budynku równoległy w stosunku do frontu działki z wyłączeniem działek narożnych,
c) dla zabudowy gospodarczej dopuszcza się prostopadły lub równoległy układ głównej kalenicy w stosunku
do frontu działki
7) wskaźnik intensywności zabudowy
a) minimalny - 0,15,
b) maksymalny - 0,5
8) wskaźnik powierzchni
a) zabudowy - max. 25% powierzchni działki,
b) biologicznie czynnej - min 60% powierzchni działki.


obowiązująca - w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku
zmiany w planie symbolem 16KDW,
- obowiązująca na działce nr 867/23 - zgodnie z rysunkiem zmiany w planie,
- nieprzekraczalna - w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku zmiany
w planie symbolem 5US,
- nieprzekraczalna - w odległości 10,0 m od działki drogowej nr 17 (obręb Bezrzecze), położonej poza
granicami opracowania,
Dodatkowe informacje: kanalizacja, media - prąd, media - gaz, media - woda

Kontakt do agenta

Atalanta Nieruchomości
Marii Konopnickiej 32
71-132 Szczecin
tel.: 914875042
email: info@atalanta.szczecin.pl
fax: 914875031

Wyślij zapytanie

Imię i Nazwisko
Telefon
E-mail
Treść zapytania

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U. 133 poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie nieruchomości dla potrzeb procesu pośrednictwa.

Wyślij ofertę

E-mail
© 2020 Atalanta Nieruchomości. Wszystkie prawa zastrzeżone.